fbpx

Sprawy naszej kancelarii

Co do tej pory wygraliśmy?

Wygrane sprawy

postanowienie

 1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.07.2022 r. (sygn. akt: II C 2869/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 233.350,41 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 2. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20.07.2022 r. (sygn. akt: II C 1069/21), pozwany Credit Agricole S. A. (dawna umowa LUKAS Bank S. A.), korzyść na poziomie 243.443,94 zł (unieważnienie całej umowy kredytu).
 3. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20.07.2022 r. (sygn. akt: I C 212/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 211.550,59 zł oraz 8.558,83 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 4. Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt: I C 275/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 171.767.79 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 5. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt: I C 529/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 187.486,98 zł oraz 35.100,06 CHF(unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 6. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 9839/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (dawny PolBank), zasądzenie kwot 137.231,59 zł oraz 33.252,21 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 7. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 9593/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 79.612,62 zł oraz 47.493,41 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 8. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.07.2022 r. (sygn. akt: I C 937/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 232.650,75 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 9. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22.07.2022 r. (sygn. akt: I ACa 400/21), pozwany mBank S. A., zmiana wcześniejszego niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi (sygn. akt: II C 1552/18), zasądzenie kwoty 220.224,76 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny.
 10. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 563/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 180.900,26 zł(unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 11. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 8019/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 71.816,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 12. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6547/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 275.319,62 zł(unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 13. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.07.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 806/21), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A., oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXV C 1635/18, zasądzenie kwot 292.386,92 zł oraz 56.496,69 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22.11.2022 r. (sygn. akt: I C 389/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 288.338,13 zł oraz 108.388,59 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 14. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 22.11.2022 r. (sygn. akt: I C 1824/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 52.707,63 zł.
 15. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.11.2022 r. (sygn. akt: IV C 2419/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 366.494,28 zł(unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 16. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.11.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1812/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości, wyrok prawomocny.
 17. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 11800/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 26.706,85 zł oraz43.260,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 18. Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 24.11.2022 r. (sygn. akt: I C 629/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 119.678,90 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 19. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 14140/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 492.935,53 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 20. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 13723/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 358.599,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 21. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.11.2022 r. (sygn. akt: II C 1552/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 214.191,97 zł oraz 22.415,95 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 22. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.11.2022 r. (sygn. akt: I C 1962/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 117.902,03 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 23. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6221/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 159.188,87 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 24. Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28.11.2022 r. (sygn. akt: I C 383/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., zasądzenie kwoty 164.540 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 25. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.11.2022 r. (sygn. akt: I C 1055/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 75.733,85 zł oraz 92.947,16 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 26. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.11.2022 r. (sygn. akt: I C 1451/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 109.548,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 27. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.11.2022 r. (sygn. akt: XII C 708/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 236.831,98 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 28. Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 29.11.2022 r. (sygn. akt: I C 184/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 82.466,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia), łączna korzyść na poziomie 282.466,76 zł 16. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 20245/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 124.747,03 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 29. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.11.2022 r. (sygn. akt: IV C 1316/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 487.354,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 30. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.11.2022 r. (sygn. akt: II C 2495/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 384.148,23 zł oraz 60.799,99 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 31. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.11.2022 r. (sygn. akt: XII C 1388/18), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 196.055,60 zł oraz24.878,14 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 32. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 9707/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 208.986,56 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
 33. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8.12.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 1043/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., oddalenie apelacji i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXV C 854/20, zasądzenie kwoty 92.622,55 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 15888/22) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 28.607,92 zł oraz 7.751,63 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).
MRD MyWay & Partners
Zapraszamy

Nasza kancelaria świadczy usługi na terenie województwa śląskiego i nie tylko.
Specjalizujemy się w sprawach o unieważnienie umów kredytowych zawartych we frankach szwajcarskich i euro, jak również w PLN opartych o Wibor.

Scroll to Top